Контакт

Туристичка Агенција "Атлас Плус"

Адреса:

Даме Груев, Градски Ѕид блок 4 локал бр. 6
1000 Скопје, Македонија

Телефон:

+389 78 245 334
+389 2 32 30 311
+389 2 32 30 133

Факс:

+389 2 32 30 003

Е-mail:

contact@atlasplus.com.mk